top of page

Onze projecten

RED MIJN KIND

souris.jpeg

ONZE PROJECTEN TEN BATE VAN DE KINDEREN

Afdeling brandwonden


Wij willen experimentele apparatuur (doppler laser) aankopen waarmee de diepte van brandwonden in een vroeg stadium kan worden beoordeeld om zo in de eerste uren te kunnen bepalen welke huidoppervlakken zullen moeten worden getransplanteerd. Dit toestel moet het mogelijk maken de duur van de ziekenhuisopname aanzienlijk te verkorten en de revalidatie van ernstig verbrande kinderen te verbeteren.

Het toestel zou worden aangewend om uit te maken of vroegtijdige transplantaties al dan niet aangewezen zijn.


Kostprijs: € 60.000

 

 

Play therapyTijdens een lang verblijf op intensieve zorgen zijn sedatie en pijnbestrijding erg belangrijk. Na enkele dagen wordt het kind immers resistent voor de toegediende geneesmiddelen. Er dient dan naar andere oplossingen te worden gezocht om zijn situatie te verbeteren. De aanwezigheid van een speltherapeut vermindert de behoefte aan medicatie van de kinderen. De therapeut biedt de kinderen activiteiten aan die zijn aangepast aan hun leeftijd en medische toestand (ongeacht of ze geïntubeerd zijn, beademd worden, ernstig verbrand zijn en/of vol katheters en andere sondes zitten). 


Kostprijs: € 20.000/jaarVerwelkomingsbrochure intensieve zorgen (in drie talen)Om de ouders op te vangen en hun de werking van de eenheden (intensieve zorgen en brandwonden) uit te leggen, wordt een brochure verspreid.

Er moet een nieuwe brochure worden geschreven, inclusief lay-out en drukwerken.

Budget: € 10.000 Inrichting van de nieuwe dienst SpoedgevallenDe opening van de nieuwe dienst Spoedgevallen is gepland voor 2016-2017.

Er wordt een project uitgewerkt voor de inrichting van de onderzoekskamers van de nieuwe dienst Spoedgevallen, aansluitend bij de inrichting van Intensieve Zorgen uitgevoerd door Quentin Greban in samenwerking met het verpleegkundig team. De tekeningen dienen groot, levendig, vrolijk en kleurrijk te zijn om de kinderen af te leiden.

Spoedgevallen krijgt een eigen mascotte die overal zal opduiken (Nestor het aapje). 

Geraamd budget: € 26.000
Inrichting van de oude dienst SpoedgevallenWij zijn van plan om het onthaal van de dienst Spoedgevallen volledig op te frissen: herschilderen van de lokalen, vervanging van het meubilair in de wachtzalen, aanpassing van de verlichting, aankleding van de onthaaldesk.

Budget: € 20.000 Inrichting van de wachtzalenOp Spoedgevallen moet men tijdens piekuren soms meerdere uren wachten. Zieke of gewonde kinderen en hun gezin kunnen voortaan terecht in vier wachtkamers. Er moeten aangepaste afleidingstrategieën worden uitgewerkt, aangepast aan de situatie en aan alle leeftijden, door mechanische en interactieve computerspelletjes in te bouwen in de wanden van de wachtzalen, door bouwspelletjes aan te bieden en er aquariums te plaatsen, naast tv-schermen waarop komische films worden vertoond, maar ook spotjes met gezondheidsvoorlichting, enz.

In de speelkamers kunnen vrijwilligers voor de animatie instaan, samen met professionele opvoeders.

 

Welzijn en comfort op Spoedgevallen•    Vervanging van de verpleeguniformen door kleurrijke jassen met leuke borduursels om de stress te verminderen bij de kinderen die op Spoedgevallen binnenkomen – wegnemen van de ‘angst voor de witte jas’.
•    Aanleren van aanraak- en massagetechnieken die de aan een spoedgeval gerelateerde stress verminderen.
•    Afleiding (educatieve spellen) voorzien om het wachten aangenamer te maken.

Budget: € 25.000 

 


Palliatieve zorgenEen mobiel team van palliatieve zorgverleners voor kinderen ontfermt zich over kinderen die niet meer van curatieve zorgen kunnen genieten maar die ondersteunende en comfortverlenende zorgen nodig hebben in hun laatste levensfase. Red mijn kind wenst een bijdrage te leveren aan deze zorgverlening door massages aan huis aan te bieden, ondersteunende uitrusting, opleidingen van de leden van het palliatieve team, enz.

Budget: € 10.000 Voortzetting van de lopende projectenLabo pediatrische reanimatie.

De school voor verpleegkundigen Francisco Ferrer stelt gratis een lokaal ter beschikking op de Brugmann-campus. Het lokaal werd ingericht met geavanceerd lesmateriaal (geautomatiseerde poppen, computers, enz.) met de steun van de Nationale Loterij om jonge artsen en verpleegkundigen van Spoedgevallen en Intensieve Zorgen reanimatietechnieken aan te leren en in real time te leren omgaan met pediatrische spoedgevallen waarmee zij in hun professionele leven zullen worden geconfronteerd. Er wordt een groot aantal cursussen gegeven.

In dit labo kunnen zij invasieve procedures aanleren met het bijbehorende materiaal; de deelnemers kunnen er hun kennis testen en krijgen visuele feedback (de scenario’s worden opgenomen en vervolgens samen met een lesgever besproken).

In het labo worden ook gestandaardiseerde procedures uitgewerkt.Ademhalingstherapeut bij Intensieve ZorgenHet begrip ‘ademhalingstherapeut’ is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar het gedeelte ‘beademing’ op Intensieve Zorgen volledig in handen is van gespecialiseerde technici onder toezicht van IC-artsen. 


Deze ‘extra specialisatie’ heeft als doel de kunstmatige beademing (via een respirator) van kinderen te optimaliseren teneinde de schadelijke gevolgen van deze invasieve techniek te verminderen. 

Een fysiotherapeute volgde een opleiding in de verschillende technieken en werd geleidelijk in het team geïntegreerd. Haar werk werd gaandeweg onmisbaar: zij past de maskers aan, voorkomt dat er zich wondjes vormen onder het masker, stelt de respirators af, helpt de kinderen zo snel mogelijk weer zelfstandig te ademen zodat de agressieve beademingstechnieken niet te lang hoeven te duren, enz.

Het RIZIV erkent de functie van ‘ademhalingstherapeut’ niet en betaalt deze prestaties dan ook niet terug.

De vzw Red mijn kind verleent financiële steun aan deze activiteit door bepaalde prestaties te vergoeden.

 


Aanraking en massage van kinderen met brandwondenSinds 2005 verstrekt mevrouw Bauraind op de afdeling Pediatrische Intensieve Zorgen van het UKZKF massages/aanrakingen aan getroffen kinderen en hun ouders.

Haar aanwezigheid wordt als troostend ervaren en zij brengt de families in nood een beetje geluk. Zij verhoogt het welzijn en wekt de (reële) indruk dat de zorgverleners niet enkel ‘behandelen’ maar ook bekommerd zijn om het welzijn van de kinderen en hun ouders. Het is een menselijk gebaar dat iedereen binnen de afdeling apprecieert.

Door tijd door te brengen met de kinderen tracht zij de taak van de ouders een beetje te verlichten, maar tegelijk leert zij hen op een andere manier contact te maken via deze massage/aanraking en zo de affectieve band te versterken – een adempauze op de lange weg van herstel.

 

Opleiding van het personeel•   Financiering van congressen en opleidingen, aankoop van boeken of educatieve computerprogramma’s
•    Financiering van lopende studies binnen de afdeling (lijst verkrijgbaar op aanvraag).

 

 

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor meer informatie.

PHILOSOPHY
bottom of page